KETER
3D
KETER
3D

Cel: Przygotowanie wizualizacji 3D


Założenia: Naszym zadaniem było stworzenie wizualizacji 3D, pokazujących możliwe rozplanowanie i zaaranżowanie produktów Keter na wyspach w dużych sieciach handlowych. Oprócz samych wizualizacji przygotowaliśmy także obiekty 3D każdego z wykorzystywanych produktów.


Efekt: Jakie są wyniki naszej pracy? Kilkanaście różnych wizualizacji – różne produkty, różna perspektywa, różne stawienie produktów. Każdy obiekt 3D oddaje wszystkie szczegóły produktu – wyraźne widoczne są np. sploty rattanowe czy uchwyty przy skrzyniach i domkach.


Cel: Przygotowanie wizualizacji 3D


Założenia: Naszym zadaniem było stworzenie wizualizacji 3D, pokazujących możliwe rozplanowanie i zaaranżowanie produktów Keter na wyspach w dużych sieciach handlowych. Oprócz samych wizualizacji przygotowaliśmy także obiekty 3D każdego z wykorzystywanych produktów.


Efekt: Jakie są wyniki naszej pracy? Kilkanaście różnych wizualizacji – różne produkty, różna perspektywa, różne stawienie produktów. Każdy obiekt 3D oddaje wszystkie szczegóły produktu – wyraźne widoczne są np. sploty rattanowe czy uchwyty przy skrzyniach i domkach.


KETER
3D
KETER
3D